Referencie

Kontakt na nás

UNIX a.s., Košice
Priemyselná 6
040 01 Košice

tel.: +421 55 729 73 78
fax: +421 55 729 73 79

email: unixke@unixke.sk

ÚDRŽBA A OBSLUHA

Odstránenie ochranných fólií, odstránenie hrubých nečistôt po omietaní

  • Výrobky sú opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii, montáži, nie pri stavebných úpravách (napr. pri omietaní ostení). Povinnosťou montážnej skupiny je tieto fólie po zabudovaní výrobku do otvoru odstrániť, pretože neslúžia na ochranu pred poškodením pri murárskych prácach. Zhotoviteľ doporučuje odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami, pri hliníkových výrobkoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontaktu hliníka s vápnom a cementom, z toho dôvodu doporučujeme chrániť povrch hliníkových výrobkov pri omietaní bezpečnostnou páskou. Ak tak neučiní, doporučujeme hrubé nečistoty bezprostredne po omietaní odstrániť namočenou murárskou štetkou.

Čistenie a ošetrovanie okien

  • Nečistite prosím na Vašich oknách iba sklo, ale i rám - zvýšite tým úžitkovú hodnotu okna. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. Čistiaci prostriedok naneste plátenou handrou na povrch, rozotrite, nechajte prischnúť a pretrite suchou handrou. Na hliníkové okná väčšina organických kyselín (ako octová, jablčná, citrónová, mliečna, vinná i koncentrované) nemá vplyv, odolný je tiež voči koncentrovanej kyseline dusičnej. Negatívne naň pôsobia kyselina soľná, siričitá a veľmi silné lúhy, hydroxid draselný, lúh sodný a amoniaková sóda, v teplom stave ale v menšej miere kyselina octová a citrónová.

Údržba tesnenia

  • Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby Vaše tesnenia na oknách a dverách tesnili proti vode a prievanu dlhšiu dobu, teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Sú bežne dostupné v obchodoch. Tesniace profily z PVC, alebo kaučuku by nemali prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

Odvodnenie

  • Na každom okne sú z vonkajšej strany umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody – udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete, ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.

Údržba kovania

  • Vaše okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonávaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti (viď. obr.) je potrebné premazať, aby sa ľahko pohybovali (napr. olejom WD-40). Takúto údržbu je potrebné vykonať najmenej dvakrát za rok.

Prečo vetrať ?

  • Osadením hliníkových okien prípadne dverí, byt či stavbu dokonale uzavrieme. Dalo by sa dokonca vravieť o hermetickom uzavretí. Z energetického hľadiska a zvukového útlmu je to našim hlavným cieľom, ktorým ušetríme teplo a ochránime sa od vplyvov hlučného prostredia. Malou nevýhodou všetkých kvalitných plastových okien je spomenutá tesnosť, ktorá je priamoúmerná úspore nákladov vynaložených na zabezpečenie tepelnej pohody. Tesnosť okien nám zabraňuje samočinnej výmene vzduchu v miestnosti, čím vzniká nesprávna klíma. Výsledkom je kondenzácia vodných pár na oknách, alebo chladnejších murivách už pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50% - 65%. Základom eliminácie spomínaného javu je relatívna vlhkosť prostredia cca 40% - 55%, ktorú vnímame ako normál.

Ako vetrať?

  • Cieľom je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu pri minimálnej spotrebe energie. Vetráme s odstupom 2 hodín, podľa ročného obdobia v nasledovnom čase:
  • jar a jeseň 8–10 min.
  • leto 25–30 min.
  • zima 4–6 min.

Tip: NAJLEPŠIE JE VETRAŤ V PROTIĽAHLÝCH MIESTNOSTIACH SÚČASNE.
„Krátky prievan“ len celý proces urýchli. Už pri vetre rýchlosti 5 km/h sa nám potrebný čas skráti takmer na polovicu.